User Menu Search
Close

Dołącz do Nas

Nic o kibicach bez kibiców!

Wszystkim wdrażanym przez PL.2012 projektom kibicowskim przyświeca kilka podstawowych zasad:

1) kibice to ogromny pozytywny potencjał – nie traktujemy kibiców jako nieproszonych gości czy zagrożenia dla bezpieczeństwa, ale widzimy w nich przede wszystkim grupę kreatywnych osób, kochających swój klub i swoje miasto, które gotowe są aktywnie działać dla dobra swojej społeczności,

2) nic o kibicach bez kibiców – pierwszym partnerem do rozmowy są dla nas zawsze lokalne stowarzyszenia kibiców, a wszelkie dalsze działania podejmowane są wyłącznie za ich wyraźną zgodą,

3) turniej jest ważny, ale ważny jest też czas po zakończeniu turnieju – chcemy, aby nasze działania objęły grupy kibiców nie tylko w Miastach Gospodarzach UEFA EURO 2012™, ale w całym kraju; chcemy też, aby dobre projekty kibicowskie były kontynuowane po 2012 roku.

Dlatego zachęcamy - dołączcie do nas! Projekty kibicowskie znajdują się już w fazie realizacji. Zapoznajcie się z tym, co dotychczas udało nam się osiągnąć. Przedyskutujcie we własnym gronie, czy uczestnictwo w projektach może okazać się pomocne w rozwoju Waszego stowarzyszenia. Zasięgnijcie opinii tych grup kibicowskich, które już dziś nawiązały z nami partnerstwo.


KIBICE W SWOIM MIEŚCIE


Cykl warsztatów KIBICE W SWOIM MIEŚCIE, ma za zadanie wsparcie lokalnych stowarzyszeń kibiców jako organizacji pozarządowych. Na warsztatach, w których biorą udział wytypowane przez stowarzyszenia osoby, poruszane są takie zagadnienia, jak usprawnienie struktur organizacji, poprawa efektywności działań, umiejętność pozyskiwania dofinansowań krajowych i unijnych, zasady tworzenia pozytywnego wizerunku, wykorzystanie metody projektowej oraz budowanie trwałych partnerstw z instytucjami na szczeblu lokalnym. Projekt stwarza również możliwość nawiązania współpracy z niemieckimi Fanprojekte, czyli lokalnymi ośrodkami kibicowskimi działającymi na terenie Niemiec już od prawie 30 lat. Wymiana doświadczeń i dyskusja między kibicami z obu krajów to szansa na wzajemne wykorzystanie pozytywnych doświadczeń i sprawdzonych wzorców działania.

Aby zorganizować cykl warsztatów w Waszym mieście potrzebna jest:

1) zgoda Stowarzyszenia Kibiców

Skontaktujcie się z koordynatorem projektu, który udzieli Wam wszyskich niezbędnych informacji o warsztatach. Jego dane kontaktowe znajdziecie tutaj.

2) partnerska organizacja pozarządowa

Projekt KIBICE W SWOIM MIEŚCIE współfinansowany jest ze środków unijnych. Dlatego potrzebujemy lokalnego partnera, który przy wsparciu PL.2012 złoży odpowiedni wniosek o dofinansowanie projektu. Pamiętajcie - partnera wybieramy w transparentnym procesie - dlatego Stowarzyszenie Kibiców będzie musiało zamieścić na swojej stronie internetowej ogłoszenie o otwartym naborze partnerów oraz powołać komisję, która dokona ostatecznego wyboru.

3) lista uczestników warsztatów

Zastanówcie się, jakie osoby ze stowarzyszenia mogłyby wziąć udział w warsztatach. Poszukujemy osób młodych (do 30 roku życia), które chcą aktywnie zaangażować się w sprawy organizacyjne i przejąć na siebie część obowiązków związanych z działalnością Waszej kibicowskiej organizacji.

KIBICE RAZEM

Projekt KIBICE RAZEM zakłada stworzenie miejsca spotkań dla kibiców prowadzonych przez dwóch wykwalifikowanych pracowników, wybranych po konsultacji z lokalnym stowarzyszeniem kibiców. Do zadań pracowników projektu należy pomoc w koordynacji działań i realizacji kreatywnych pomysłów zgłaszanych przez samych kibiców oraz utrzymywanie bieżących kontaktów z takimi partnerami jak klub, władze miejskie, szkoły, lokalne media czy organizacje pozarządowe. Lokal projektu KIBICE RAZEM służyć ma takim działaniom jak przeprowadzanie dyskusji, przygotowywanie opraw meczowych, planowanie wyjazdów, projektowanie gadżetów, organizowanie spotkań z piłkarzami i innym integrującym środowisko przedsięwzięciom.

Aby sworzyć lokalny ośrodek projektu KIBICE RAZEM w Waszym mieście, konieczna jest:

1) zgoda Stowarzyszenia Kibiców

Przedyskutujcie we własnym gronie możliwości zwiazane z realizacją projektu KIBICE RAZEM w Waszym środowisku. Skontaktujcie się z biurem koordynacji projektu (dane kontaktowe - tutaj) lub jednym z jego lokalnych ośrodków. Zadawajcie nam pytania - żadne z nich nie pozostanie bez odpowiedzi!

2) zgoda Urzędu Miasta

Działania realizowane na szczeblu lokalnym finansowane są ze środków samorządowych. Dlatego do realizacji projektu musimy przekonać Urząd Miasta. Razem możemy przedstawić urzędnikom nasze plany i zamierzenia, a także dotychczasowe osiągnięcia i sukcesy!

3) partnerska organizacja pozarządowa

Inaczej niż w przypadku warsztatów KIBICE W SWOIM MIEŚCIE, lokalna organizacja pozarządowa realizująca projekt wyłaniana jest przez miasto w drodze konkursu. To ona zajmie się administracyjną obsługą projektu oraz jego sieciowaniem z innymi organizacjami i inicjatywami społecznymi.

4) wykwalifikowani pracownicy

Pracownicy projektu KIBICE RAZEM powinni być kibicami swojej drużyny, osobami chcącymi długofalowo zaangażować się w pozytywne działania na rzecz swego środowiska i dysponującymi umiejętnościami, które pozwolą na udzielenie rzeczywistego wsparcia kreatywnym kibicowskim pomysłom. Liczymy na to, że Wasze stowarzyszenie pomoże nam znaleźć odpowiednie osoby!

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2020 Kibice Razem
Back To Top