User Menu Search
Close

Ewaluacja

Kibice RazemProjekt KIBICE RAZEM podlega zewnętrznej, przeprowadzanej naukowymi metodami ewaluacji według zasad uzgodnionych ze wszystkimi uczestnikami projektu. Podstawowym przedmiotem ewaluacji będzie zgodne z przyjętym harmonogramem wypełnienie zadań postawionych przed koordynatorem projektu oraz pracownikami jego lokalnych ośrodków.

Ewaluacja projektu KIBICE RAZEM przeprowadzana jest przez osoby i instytucje legitymujące się odpowiednim doświadczeniem i przygotowaniem merytorycznym.

Koszt ewaluacji pilotażowych ośrodków projektu KIBICE RAZEM ponosi Ekstraklasa SA.

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2020 Kibice Razem
Back To Top