User Menu Search
Close

Koordynacja

Kibice RazemWdrożenie wszystkich związanych z organizacją UEFA EURO 2012™ projektów społecznych w Polsce leży w kompetencjach utworzonej przez Ministra Sportu i Turystyki Spółki PL.2012. Koordynatorem projektów skierowanych pod adresem kibiców piłkarskich, w tym KIBICE RAZEM jest dr Dariusz Łapiński, Specjalista ds. współpracy z kibicami.

kontakt

W ramach realizacji projektu KIBICE RAZEM, do zadań koordynatora należy m.in.: wspieranie procesu powstawania lokalnych ośrodków projektu, zapewnienie jednolitych standardów pracy lokalnych ośrodków projektu KIBICE RAZEM, utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucjami na szczeblu centralnym, organizacja praktyk zagranicznych, warsztatów i spotkań roboczych, koordynacja inicjatyw ponadregionalnych i międzynarodowych, prowadzenie centralnej strony internetowej, zapewnienie zewnętrznej, naukowej ewaluacji projektu, sporządzanie corocznego raportu celem poinformowania opinii publicznej oraz instytucji finansujących o najważniejszych działaniach podejmowanych w ramach projektu oraz utrzymywanie kontaktów z zainteresowanymi współpracą placówkami naukowymi.

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2020 Kibice Razem
Back To Top