User Menu Search
Close

Rekomendacje

Kibice RazemProjekty współpracy z kibicami mają bogatą tradycję i są rekomendowane do wdrożenia przez instytucje europejskie. Zarówno Rada Europy jak i Komisja Europejska uznały je za efektywny sposób zwalczania postaw przemocy i przekonań o charakterze ekstremistycznym w sporcie. Projekty kibicowskie rekomendowane są w następujących dokumentach.

Rada Europy: Rekomendacja Komitetu Stałego T-RV Rec. (2003) 1 z dn. 27 stycznia 2003 r. - pobierz

Komisja Europejska - Biała Księga na temat sportu z dn. 11 lipca 2007 r. - pobierz

W czerwcu 2009 r. projekt KIBICE RAZEM został zaaprobowany przez działającą przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Radę Bezpieczeństwa Imprez Sportowych (RBIS) – organ doradczy Premiera RP.

Projekt KIBICE RAZEM został również zarekomendowany do wdrożenia przez Okrągły Stół dla Polskiej Piłki w grudniu 2009 r. - pobierz

Pierwsze dwie edycje projektu KIBICE W SWOIM MIEŚCIE zostały objęte Honorowym Patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Pana Adama Giersza - pobierz

Kibice RazemRównież badania naukowe wskazują, że programy włączenia kibiców powinny być istotnym elementem kompleksowego programu zwalczania postaw przemocy w tym środowisku. Spośród wielu poruszających tę tematykę książek wymienić tu można m.in. klasyczne opracowanie Gunthera Pilza „Wandlungen des Zuschauerverhaltens im Profifußball” (2006) traktujące o przemocy wśród niemieckich kibiców czy też analizę porównawczą problemu chuligaństwa i metod jego zwalczania w Anglii, Holandii i Hiszpanii autorstwa Ramona Spaaija „Understanding Football Hooliganism: A Comparison of Six Western European Footballclubs” (2006).

Projekty kibicowskie są więc próbą przeniesienia na polski grunt rozwiązań sprawdzonych w innych krajach i rekomendowanych przez Radę Europy, Komisję Europejską i środowiska naukowe.

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2019 Kibice Razem
Back To Top