User Menu Search
Close
Nowy Program KIBICE RAZEM
JN
/ Kategorie: Kibice Razem

Nowy Program KIBICE RAZEM

na lata 2019-2021

Miło nam poinformować, że decyzją Ministra Sportu i Turystyki wprowadzony został nowy „Program KIBICE RAZEM dotyczący poprawy organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych w Polsce poprzez budowę struktur dialogu i współpracy ze środowiskiem kibiców na lata 2019 – 2021”. Jest to już druga odsłona cieszącego się dużą popularnością programu KIBICE RAZEM. Ministerstwo Sportu i Turystyki zakłada dofinasowanie Programu w następnych trzech latach łączną kwotą 3.600.000 zł (1.100.000 zł w 2019 roku, 1.200.000 zł w 2020 roku oraz 1.300.000 zł w 2021 roku).

Ministerstwo Sportu i Turystyki

W zeszłej edycji (2016-2018) do uczestnictwa przystąpiło 17 samorządów i stowarzyszeń kibiców. Program ma charakter partnerski zakłada bowiem wolę współpracy wychodzącą zarówno ze środowiska kibiców, klubu sportowego jak i lokalnej władzy. Koordynatorem Programu w latach 2016-2018 był Polski Związek Piłki Nożnej.

Polski Związek Piłki Nożnej

Sama inicjatywa KIBICE RAZEM jest rozwijana od 2010 roku wtedy jeszcze jako projekt społeczny, który w miarę ewoluowania został bardzo dobrze oceniony i wpisany w strategię Ministerstwa Sportu i Turystyki, które za jeden ze swoich priorytetów przyjęło działania profilaktyczne i edukacyjne organizowane na rzecz i przy udziale fanów sportu.

Wszystkie osoby i instytucje wspierające Program KIBICE RAZEM wychodzą z założenia, że aktywni kibice piłkarscy stanowią grupę społeczną, której zainteresowania znacząco wykraczają poza bierne uczestnictwo w imprezach sportowych. Kibice chcą mieć wpływ na politykę swojego klubu, są zaangażowani w życie swej społeczności lokalnej, a także wykazują postawy konkurencji wobec grup kibiców innych klubów. Ta aktywność oraz chęć rywalizacji, będące źródłem specyficznej kultury kibicowskiej, stanowią równocześnie ogromny potencjał społeczny. Pełne wykorzystanie tego potencjału jest jednym z przesłań projektów współpracy z kibicami.

„Otwarcie lokalnych ośrodków dla kibiców w 17 miastach w Polsce pozwoliło na realizację wielu cennych inicjatyw, zmierzających nie tylko do wspierania ulubionego klubu ekspresyjnym dopingiem, ale również szeroko zakrojonej działalności społecznej poza stadionem. Realizacji doczekały się innowacyjne i wartościowe projekty w skali lokalnej i ogólnopolskiej. Współpraca ze środowiskiem kibiców pozwoliła na przełamanie stereotypów w relacjach pomiędzy organami centralnymi ,samorządowymi i środowiskiem postrzeganym dotychczas jako „trudne” czy wręcz patologiczne w wielu miejscach w Polsce.”

Kibice Razem Miedź Legnica

Nowo podpisany program oprócz kontynuacji najlepszych inicjatyw z ubiegłych lat wprowadza pewne zmiany względem poprzedniej części. Następuje zmiana jakościowa z ilościowej. Główne założenie to podniesienie jakości Programu m.in. poprzez podniesienie kompetencji koordynatorów oraz opracowanie standardów jakościowych, które powinny spełniać ośrodki. W duże mierze stawia się także na popularyzacja wiedzy o programie oraz promocje programu na arenie międzynarodowej. Dotarcie z informacją do szerszego grona odbiorców pozwoli na dopasowanie oferty poszczególnych ośrodków do realnych potrzeb mieszkańców miasta. Integralną częścią Programu stała się także współpraca ze środowiskiem kibiców niepełnosprawnych.

 

„Program Ministra Sportu i Turystyki KIBICE RAZEM dotyczący poprawy organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych w Polsce poprzez budowę struktur dialogu i współpracy ze środowiskiem kibiców na lata 2019 – 2021”.

Zachęcamy też do zapoznania się z Raportem Koordynacyjnym Programu KIBICE RAZEM za 2017 rok, by lepiej przyjrzeć się lokalnym inicjatywom podejmowanym przez kibiców.

Drukuj
12881

Czytaj więcej

brak treści

Wystąpił problem podczas ładowania treści

Previous Następny
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2021 KIBICE RAZEM
Back To Top