User Menu Search
Close
Walne Zebranie Stowarzyszenia!
GKS Bełchatów
/ Kategorie: GKS Bełchatów

Walne Zebranie Stowarzyszenia!

13 marca, godz. 18:30

Informujemy, iż Zarząd Stowarzyszenia Sympatyków GKS Bełchatów "Torfiorze" zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 13 marca br. o godzinie 18:30 w sali VIP na trybunie północnej stadionu Górniczego Klubu Sportowego w Bełchatowie przy ulicy Sportowej 3! W przypadku braku kworum, drugi termin wyznacza się na 13 marca br. o godzinie 18:45.

Porządek Zebrania:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór Prezydium Zebrania.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdań za 2019 rok:
a. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 rok,
b. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok,
c. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
7. Podjęcie uchwał:
a. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 rok,
b. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2019 rok,
c. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
8. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia.
10. Podjęcie innych uchwał.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Należy podkreślić, że w Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć tylko pełnoprawni członkowie Stowarzyszenia Sympatyków GKS Bełchatów "Torfiorze" z opłaconą składką za rok 2020!

Na sali obrad, tuż przed rozpoczęciem Walnego Zebrania, istnieje możliwość uiszczenia zaległych składek u Skarbnika Stowarzyszenia.

Drukuj
480

Wybór motywu

Czytaj więcej

brak treści

Wystąpił problem podczas ładowania treści

Previous Następny
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2020 Kibice Razem
Back To Top