User Menu Search
Close
II spotkanie koordynatorów Kibice Razem
JN
/ Kategorie: Kibice Razem

II spotkanie koordynatorów Kibice Razem

17 czerwca w Janowie Lubelskim odbyło się II spotkanie robocze pracowników Kibice Razem. Miało ono charakter podsumowujący dotychczasowa pracę przy programie w 2017 roku. W spotkaniu udział wzięło około 40 osób: przedstawiciele wszystkich dotychczasowych ośrodków (13), tych, które rozpoczęłu pracę w 2017 (3) oraz chętni do uruchomienia ośrodka w kolejnych latach (3). 

Na spotkaniu została omówiona tegoroczna realizacja programu, której zasady określa Decyzja Ministerstwa Sportu i Turystyki z 8 września 2015 roku. W  roku bieżącym łączna kwota dotacji dla działań programu wyniesie ponad 2 mln złotych (dotacja MSiT + dotacje samorządowe + dotacja PZPN).

Do operowania funduszami konieczne jest wymierne monitorowanie pracy programu Kibice Razem jako całości, służą ku temu mierniki do oceny efektywności. Każdy z podmiotów biorących udział w programie zobowiązuje się je wypełniać. Możemy powiedzieć, że zgodnie z założeniami rocznymi jesteśmy w połowie do zrealizowania zakładanych celów, jakimi m.in. jest realizacja ogólnopolskiego turnieju Kibice Razem, organizacja szeregu imprez o charakterze sportowym, ale także innym ważnym dla lokalnych kibiców, poszukiwanie funduszy zewnętrznych, wchodzenie we współpracę z innymi podmiotami w ramach wspólnie organizowanych akcji, organizowanie wspólnych wyjść dla kibiców niepełnosprawnych czy też publikacja biuletynów i informatorów dotyczących pracy ośrodka i współpraca z mediami. Oczywiście to tylko kropla w morzu tego co robią poszczególne ośrodki.

Praca jaką wzięli na siebie koordynatorzy Kibice Razem w nie należy do najłatwiejszych – wiąże się z masą czasu poświęconego chociażby na tworzenie i dopieszczanie szczegółów każdej przedsiębranej akcji: czy to kibicowski turniej, konferencja naukowa czy zbiórka charytatywna. Często podczas prób współpracy pojawia się też opór – „ale jak to z kibicami?”. Jednak po dłuższym obcowaniu, utarty przez media stereotyp „kibic=bandyta” bardzo szybko przestaje mieć jakąkolwiek wartość.

Oprócz dużych akcji, praca ośrodka to także spotkania o charakterze doszkalającym/ podnoszącym kompetencje uczestników: czy to warsztaty prawne czy też korepetycje. Każdy z ośrodków ma własną specyfikę i różną grupę docelową. Niemniej wszystkie łączy jeden cel połączenie sił kibiców wokół swojego klubu i podzielenie się pasją  z innymi. Koordynatorzy Kibice Razem pokazują, że kibicowanie, to coś więcej niż bycie na stadionie i za to im w imieniu swoim i wszystkich zainteresowanych dziękujemy!

Drukuj
11165

Czytaj więcej

brak treści

Wystąpił problem podczas ładowania treści

Previous Następny
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2022 KIBICE RAZEM
Back To Top