User Menu Search
Close
Informacje dla kibiców wybierających się na mecz Armenia-Polska
JN
/ Kategorie: Kibice Razem

Informacje dla kibiców wybierających się na mecz Armenia-Polska

5 października 2017 r., Erywań

TELEFON W RAZIE WYPADKU

W razie wypadku wymagającego pomocy ze strony policji, pogotowia lub straży pożarnej w Armenii można dzwonić na numer zintegrowanej służby pomocy pod numerem 911. Operatorzy linii 911 posługują się językiem angielskim. Poza tym funkcjonują numery poszczególnych służb: 101 – straż pożarna, 102 – policja, 103 – pogotowie ratunkowe, 104 – pogotowie gazowe.

TELEFON DYŻURNY KONSULA

Telefon dyżurny ambasady: +374 91426 885. Telefon jest obsługiwany przez konsula 24/7 i służy do kontaktów w razie nagłej konieczności udzielenia pomocy konsularnej.

WJAZD DO ARMENII, BEZPIECZEŃSTWO DOKUMENTÓW

Aby wjechać do Armenii obywatele Polscy muszą legitymować się ważnym paszportem. Ambasada sugeruje zrobić przed wyjazdem fotokopię paszportu. Dokumenty, które nie są niezbędnie potrzebne (np. dowód osobisty, prawo jazdy itp.), radzimy przechowywać w miejscu bezpiecznym (np. w bagażu pozostawionym w hotelu) tak, by w razie kradzieży lub zagubienie zminimalizować ryzyko utraty wszystkich dokumentów.

UTRATA PASZPORTU

W razie utraty paszportu ambasada ma możliwość wystawić paszport tymczasowy w miejsce utraconego dokumentu. W takim przypadku konieczne jest osobiste zgłoszenie konsulowi takiego faktu w drodze wypełnienia stosownego formularza. Konsul po przyjęciu zawiadomienia, ustaleniu tożsamości osoby i danych utraconego/zniszczonego dokumentu paszportowego wprowadza do ewidencji paszportowej, a następnie przekazuje do centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych informację, że dokument ten utracił ważność.

Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został wydany. Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała. Podjęcie próby legitymowania się tym dokumentem przy przekraczaniu granicy może spowodować dla tej osoby poważne konsekwencje i utrudnienia.

Więcej informacji: http://erywan.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/utrata_dokumentow/.

UWAGA! Władze Armenii nie wymagają dokonywania zgłoszenia utraty dokumentu paszportowego organom policji. Niemniej jednak ambasada zaleca dokonanie takiego zgłoszenia i uzyskanie potwierdzenie tego faktu z policji. Może to być przydatne przy występowaniu o wydanie nowego paszportu (biometrycznego), stanowiąc dowód lub uprawdopodobnienie faktu niezawinionej utraty dokumentu (np. w razie kradzieży). Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami opłatę (w tym konsularną) za wydanie nowego paszportu (biometrycznego) przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu podwyższa się o 200%, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez posiadacza.

Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument paszportowy za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości, w razie potrzeby, wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju).

WYDANIE PASZPORTU TYMCZASOWEGO NA POWRÓT

Polski obywatel przebywający w Armenii, który utracił swój dokument paszportowy, powinien wystąpić do Konsula RP w Erywaniu z wnioskiem o wydanie nowego dokumentu paszportowego. Konsul może wydać paszport tymczasowy, który umożliwi powrót do miejsca stałego pobytu.

W tym celu należy wypełnić wniosek o wydanie paszportu dostępny w konsulacie oraz formularz zawiadomienia utraty dotychczas posiadanego paszportu. Konieczne jest także przedłożenie kolorowej fotografii biometrycznej (wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także   twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków,  tak  aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami).

Jeżeli obywatel posiada inny dokument potwierdzający tożsamość np. dowód osobisty, to byłoby wskazane, by ten dokument przedłożył.

Za wydanie paszportu tymczasowego na powrót do miejsca stałego pobytu pobierana jest opłata konsularna w wysokości 40 euro (30 euro w przypadku osób małoletnich). Opłata uiszczana jest w euro, w gotówce w kasie ambasady. Zasadniczo czas oczekiwania na paszport tymczasowy wynosi nie więcej niż kilka godzin (jednakże w razie dużego obłażenia konsulatu sprawami może ulec wydłużeniu).

Więcej informacji: http://erywan.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/paszporty/.

UTRATA PIENIĘDZY

W Armenii funkcjonują punkty obsługi międzynarodowych sieci zajmujących się błyskawicznymi zagranicznymi przekazami pieniężnymi.

WIĘCEJ INFORMACJI

Dużo przydatnych informacji na temat pobytu w Armenii znajduje się na portalu MSZ „Polak za Granicą”: https://polakzagranica.msz.gov.pl/Republika,Armenii,ARM.html.

Drukuj
13239

Czytaj więcej

brak treści

Wystąpił problem podczas ładowania treści

Previous Następny
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2022 KIBICE RAZEM
Back To Top